1/6/08

Ημερίδα για τον ποταμό Λούρο

Ο νεοσύστατος Σύλλογος Προστασίας του ποταμού Λούρου, διοργάνωσε στις 30 Μαΐου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Φιλιππιάδας ημερίδα με θέμα: Λούρος, Παρελθόν -Παρόν- Μέλλον.
Οι εισηγητές έκαναν εκτενή αναφορά στα προβλήματα του ποταμού παραθέτοντας στοιχεία από τις μετρήσεις και συνάμα έκαναν προτάσεις για την βελτίωση της ποιότητας των νερών.
Ο καθηγητής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αλμπάνης Τριαντάφυλλος αναφέρθηκε στα προβλήματα του ποταμού, παρουσιάζοντας στοιχεία που υποδηλώνουν ρύπανση, η οποία έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα του Αμβρακικού.
Από το ίδιο πανεπιστήμιο, ο κ. Γιαννούλης Νικόλαος έκανε αναφορά στο θέμα της διαχείρισης και προστασίας του ποταμού και στην υποχρέωση της χώρας μας στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση ρυπογόνων εστιών.
Ο Περιβαλλοντολόγος κ.Νίτας Παναγιώτης στην εισήγησή του αναφέρθηκε στη διαχείριση των ζωικών αποβλήτων και έκανε προτάσεις για την ορθολογική τους χρήση.
Ο κ. Νικολάου Ευάγγελος, Δρ. Υδρογεωλόγος Δ/ντής Περιφ. Μονάδας ΙΓΜΕ Ηπείρου έκανε λόγο για τον κίνδυνο μόλυνσης των πηγών του Αγίου Γεωργίου από την ρύπανση των επιφανειακών υδάτων.
Ο αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου κ. Σκούφος Ιωάννης αναφέρθηκε στην ύπαρξη μικροβίων στα αποτελέσματα των μετρήσεων στον ποταμό Λούρο και έκανε πρόταση για εποπτεία της ποιότητας των νερού του ποταμού μέσω του ΤΕΙ Ηπείρου.
Επακολούθησε εκτενής συζήτηση και τέθηκαν ερωτήσεις από το κοινό.
Αξιόλογη πρωτοβουλία του συλλόγου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και ενθαρρυντικό σημάδι, η συμμετοχή του κόσμου και των γειτονικών συλλόγων. Αναμένουμε τα επόμενα βήματά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σαν παλιό σινεμά

Πρόσωπα και γεγονότα περασμένων δεκαετιών ,όπως τα αποθανάτισε ο φωτογράφος της εποχής! *Αν έχετε παλιές φωτογραφίες του χωριού, επικοινωνήστε μαζί μας.

slideshow

Τιπούκειτος=Τι-πού-κείται ΔΡΥΟΦΥΤΟΥ