1/6/08

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στον ποταμό Λούρο

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν προγραμματίσει περιβαλλοντικούς ελέγχους σε δραστηριότητες κατά μήκος του ποταμού Λούρου το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθούν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα επιβληθούν πρόστιμα και οι σχετικοί φάκελοι θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα. Μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι θα γίνουν ανακοινώσεις. Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ Σταύρος Καλογιάννης ανέφερε: «….Το επόμενο δεκαήμερο οι Επιθεωρητές θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στον ποταμό Λούρο με στόχο τον εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν εστιών ρύπανσης. Στο ΥΠΕΧΩΔΕ καταρτίσαμε Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, το οποίο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Τον πυρήνα του Προγράμματος αποτελεί η παρουσίαση της υδρολογικής κατάστασης όλων των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας και η καταγραφή των προβλημάτων και των δυνατοτήτων τους. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα το υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου είναι ιδιαίτερα πλεονασματικό σε νερό. Οι ποταμοί της Ηπείρου έχουν χαρακτηριστικά που ικανοποιούν βασικά αγρονομικά κριτήρια για άρδευση γεωργικών εκτάσεων ενώ το ενεργειακό δυναμικό του διαμερίσματος είναι εξαιρετικά σημαντικό. Στο Πρόγραμμα επισημαίνεται ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ευαίσθητα οικοσυστήματα του Αμβρακικού κόλπου και της κοιλάδας του Αώου και στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι έλεγχοι που διενεργεί το ΥΠΕΧΩΔΕ ».

Πηγη:ioannina24.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σαν παλιό σινεμά

Πρόσωπα και γεγονότα περασμένων δεκαετιών ,όπως τα αποθανάτισε ο φωτογράφος της εποχής! *Αν έχετε παλιές φωτογραφίες του χωριού, επικοινωνήστε μαζί μας.

slideshow

Τιπούκειτος=Τι-πού-κείται ΔΡΥΟΦΥΤΟΥ